خطیبی: کمیته داوران باید از ما عذر بخواهد

خطیبی: کمیته داوران باید از ما عذر بخواهد
سرمربی تیم ماشین سازی تبریز نسبت به حکم اعلام شده علیه دربی تبریز گلایه کرد.

خطیبی: کمیته داوران باید از ما عذر بخواهد

سرمربی تیم ماشین سازی تبریز نسبت به حکم اعلام شده علیه دربی تبریز گلایه کرد.
خطیبی: کمیته داوران باید از ما عذر بخواهد

روزنامه قانون

Comments are closed.