خشم عمانی‌ها بعد از شکست برابر ایران

خشم عمانی‌ها بعد از شکست برابر ایران
رسانه های عمانی از عملکرد تیم ملی خود برابر ایران خشمگین هستند و خواستار استعفای دسته جمعی اعضای فدراسیون فوتبال شدند.

خشم عمانی‌ها بعد از شکست برابر ایران

رسانه های عمانی از عملکرد تیم ملی خود برابر ایران خشمگین هستند و خواستار استعفای دسته جمعی اعضای فدراسیون فوتبال شدند.
خشم عمانی‌ها بعد از شکست برابر ایران

دانلود آهنگ جدید

ماشین های جدید

Comments are closed.