خرید جدید استقلال، خط و نشان منصوریان برای بختیار

خرید جدید استقلال، خط و نشان منصوریان برای بختیار
با ادامه روند نه‌چندان خوب بختیار رحمانی، منصوریان با استخدام میعاد یزدانی و مجتبی‌حق دوست جوان، تلاش می‌کند که ضعف این نقطه از زمین استقلال را برطرف کند.

خرید جدید استقلال، خط و نشان منصوریان برای بختیار

با ادامه روند نه‌چندان خوب بختیار رحمانی، منصوریان با استخدام میعاد یزدانی و مجتبی‌حق دوست جوان، تلاش می‌کند که ضعف این نقطه از زمین استقلال را برطرف کند.
خرید جدید استقلال، خط و نشان منصوریان برای بختیار

فیلم سریال آهنگ

Comments are closed.