خبر خوش وزیر بهداشت درباره کیارستمی +تصاویر

خبر خوش وزیر بهداشت درباره کیارستمی +تصاویر
وزیر بهداشت با بیان اینکه شرایط “عباس کیارستمی” کارگردان و هنرمند برجسته کشور رو به بهبودی است، گفت: به دنبال اقدامات درمانی انجام شده و شرایط جسمی کیارستمی، وی تا 10 روز دیگر ترخیص می‌شود.

خبر خوش وزیر بهداشت درباره کیارستمی +تصاویر

وزیر بهداشت با بیان اینکه شرایط “عباس کیارستمی” کارگردان و هنرمند برجسته کشور رو به بهبودی است، گفت: به دنبال اقدامات درمانی انجام شده و شرایط جسمی کیارستمی، وی تا 10 روز دیگر ترخیص می‌شود.
خبر خوش وزیر بهداشت درباره کیارستمی +تصاویر

خرید بک لینک

تکنولوژی جدید

Comments are closed.