خبرخوش برای متقاضیان جریمه ریالی سربازی

خبرخوش برای متقاضیان جریمه ریالی سربازی
جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا از ارسال یک میلیون و 500 هزار پیامک به مشمولان غایب و معرفی بیش از 5000 سرباز برای اعزام به خدمت سربازی خبرداد

خبرخوش برای متقاضیان جریمه ریالی سربازی

جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا از ارسال یک میلیون و 500 هزار پیامک به مشمولان غایب و معرفی بیش از 5000 سرباز برای اعزام به خدمت سربازی خبرداد
خبرخوش برای متقاضیان جریمه ریالی سربازی

عکس جدید اینستاگرام

Comments are closed.