حضور دو بانوی محجبه روی سکوی قهرمانی تکواندو

حضور دو بانوی محجبه روی سکوی قهرمانی تکواندو
کیمیا علیزاده و هدایا وهبای مصری دو بانوی محجبه روز سیزدهم رقابت های المپیک بودند که روی سکو رفتند.

حضور دو بانوی محجبه روی سکوی قهرمانی تکواندو

کیمیا علیزاده و هدایا وهبای مصری دو بانوی محجبه روز سیزدهم رقابت های المپیک بودند که روی سکو رفتند.
حضور دو بانوی محجبه روی سکوی قهرمانی تکواندو

موزیک سرا

Comments are closed.