حذف شوندگان یارانه 24 میلیون نفر نیستند

حذف شوندگان یارانه 24 میلیون نفر نیستند
اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 95 در جریان بررسی لایحه بودجه تصویب کردند، دولت باید یارانه سه دهک پردرآمدی را حذف کند که شامل حدود 24 میلیون تن می شود. همچنین دولت باید منابع آزاد شده را به بخش اشتغال با اولویت افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص دهد.

حذف شوندگان یارانه 24 میلیون نفر نیستند

اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 95 در جریان بررسی لایحه بودجه تصویب کردند، دولت باید یارانه سه دهک پردرآمدی را حذف کند که شامل حدود 24 میلیون تن می شود. همچنین دولت باید منابع آزاد شده را به بخش اشتغال با اولویت افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص دهد.
حذف شوندگان یارانه 24 میلیون نفر نیستند

فروش بک لینک

Comments are closed.