حبیب‌زاده :ارائه گزارش کمیته انتخابات شورای شهر به رئیس دولت اصلاحات

حبیب‌زاده :ارائه گزارش کمیته انتخابات شورای شهر به رئیس دولت اصلاحات
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: آغاز جلسات این کمیته در شورای مشورتی و در حضور آقای خاتمی کلید زده شد و گزارش جلسات این کمیته هم از طریق نجفی مرتب به آقای خاتمی منتقل می‌شود.

حبیب‌زاده :ارائه گزارش کمیته انتخابات شورای شهر به رئیس دولت اصلاحات

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: آغاز جلسات این کمیته در شورای مشورتی و در حضور آقای خاتمی کلید زده شد و گزارش جلسات این کمیته هم از طریق نجفی مرتب به آقای خاتمی منتقل می‌شود.
حبیب‌زاده :ارائه گزارش کمیته انتخابات شورای شهر به رئیس دولت اصلاحات

ساخت بنر

Comments are closed.