جهانگیری: بی قانونی به نفع هیچ کسی نیست

جهانگیری: بی قانونی به نفع هیچ کسی نیست
معاون‌اول رییس‌جمهور معتقد است همه باید به قانون بازگردیم و عمل به قانون یعنی احترام گذاشتن به امضایی که پای مجوز وزارت ارشاد است.

جهانگیری: بی قانونی به نفع هیچ کسی نیست

معاون‌اول رییس‌جمهور معتقد است همه باید به قانون بازگردیم و عمل به قانون یعنی احترام گذاشتن به امضایی که پای مجوز وزارت ارشاد است.
جهانگیری: بی قانونی به نفع هیچ کسی نیست

دانلود رایگان اینستاگرام

Comments are closed.