جنایات فجیع امروز عربستان در یمن

جنایات فجیع امروز عربستان در یمن
رژیم سعودی در ادامه جنایات خود علیه مردم مظلوم یمن، امروز دهها تن دیگر را به شهادت رساند.

جنایات فجیع امروز عربستان در یمن

رژیم سعودی در ادامه جنایات خود علیه مردم مظلوم یمن، امروز دهها تن دیگر را به شهادت رساند.
جنایات فجیع امروز عربستان در یمن

پرس نیوز

Comments are closed.