جشن تولد پیرترین رئیس جمهور دنیا

جشن تولد 92 سالگی پیرترین رئیس جمهور دنیا در استان قحطی زده “ماسوینگو” در زیمباووه موجی از انتقادات را علیه وی به راه انداخت.

اسکای نیوز

خبر اسلامی

Comments are closed.