جزئیات نشست سیف با مدیران بانک‌ها/ کاهش تورم ادامه دارد

جزئیات نشست سیف با مدیران بانک‌ها/ کاهش تورم ادامه دارد
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه روند کاهش نرخ تورم ادامه خواهد داشت گفت: نرخ سود بانکی نمی‌تواند فاصله زیادی با این نرخ داشته باشد.

جزئیات نشست سیف با مدیران بانک‌ها/ کاهش تورم ادامه دارد

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه روند کاهش نرخ تورم ادامه خواهد داشت گفت: نرخ سود بانکی نمی‌تواند فاصله زیادی با این نرخ داشته باشد.
جزئیات نشست سیف با مدیران بانک‌ها/ کاهش تورم ادامه دارد

خرید بک لینک

Comments are closed.