جزئیات قتل عام خانوادگی توسط داماد سابق/ مرد مسلح در صحنه درگیری بازداشت شد

جزئیات قتل عام خانوادگی توسط داماد سابق/ مرد مسلح در صحنه درگیری بازداشت شد
مرد جوان که به خاطر اختلافات قدیمی دست به قتل همسر سابقش و مادر و پدر او زده بود در صحنه جنایت بازداشت شد. در این حادثه دو پسر خانواده نیز مجروح شدند که به بیمارستان انتقال داده شدند.

جزئیات قتل عام خانوادگی توسط داماد سابق/ مرد مسلح در صحنه درگیری بازداشت شد

مرد جوان که به خاطر اختلافات قدیمی دست به قتل همسر سابقش و مادر و پدر او زده بود در صحنه جنایت بازداشت شد. در این حادثه دو پسر خانواده نیز مجروح شدند که به بیمارستان انتقال داده شدند.
جزئیات قتل عام خانوادگی توسط داماد سابق/ مرد مسلح در صحنه درگیری بازداشت شد

فروش بک لینک

Comments are closed.