ثبت نام کنندگان اربعین از 90 هزار نفر گذشت

ثبت نام کنندگان اربعین از 90 هزار نفر گذشت
رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه نام‌نویسی در سامانه سماح برای مسافران ایام اربعین حسینی(ع) الزامی است، گفت: از آغاز روند نام‌نویسی تاکنون بیش از ۹۰هزار نفر عزم خود برای اربعین حسینی را ثبت کردند.

ثبت نام کنندگان اربعین از 90 هزار نفر گذشت

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه نام‌نویسی در سامانه سماح برای مسافران ایام اربعین حسینی(ع) الزامی است، گفت: از آغاز روند نام‌نویسی تاکنون بیش از ۹۰هزار نفر عزم خود برای اربعین حسینی را ثبت کردند.
ثبت نام کنندگان اربعین از 90 هزار نفر گذشت

نفت آموزش پرورش دولتی

Comments are closed.