ثبت اولین جریمه رانندگی با نرخ جدید درکرمان

نخستین تخلف رانندگی با نرخ جدید تنها 14 دقیقه پس از اجرای قانون، در کرمان به ثبت رسید.

کیمیا دانلود

اندروید

Comments are closed.