تیپ عجیب و متفاوت خواننده ایرانی روی صحنه! + تصاویر

تیپ عجیب و متفاوت خواننده ایرانی روی صحنه! + تصاویر
مهدی مدرس خواننده موسیقی پاپ کشورمان در بیستمین روز از مرداد با تدارک اتفاق های غافل گیر کننده و در حالی که خود لباس خلبانی بر تن داشت و نوازنده های گروهش لباس مهمانداری هواپیما پوشیده بودند، در کنسرتی با عنوان «پرواز» روی صحنه رفتند.

تیپ عجیب و متفاوت خواننده ایرانی روی صحنه! + تصاویر

مهدی مدرس خواننده موسیقی پاپ کشورمان در بیستمین روز از مرداد با تدارک اتفاق های غافل گیر کننده و در حالی که خود لباس خلبانی بر تن داشت و نوازنده های گروهش لباس مهمانداری هواپیما پوشیده بودند، در کنسرتی با عنوان «پرواز» روی صحنه رفتند.
تیپ عجیب و متفاوت خواننده ایرانی روی صحنه! + تصاویر

خبر دانشجویی

Comments are closed.