تنوع قیمتی پرواز‌ها برای گردشگران نوروزی

تنوع قیمتی پرواز‌ها برای گردشگران نوروزی
آمارها حاکی‌ از رشد 9 درصدی سفرهای هوایی داخلی هستند. این رشد در حالی اتفاق افتاد که چند ماه پیش، نرخ بلیت هواپیما از حالت دستوری خارج و تعیین قیمت آن آزاد اعلام شد؛ سیاستی که در آغاز اجرا، نظرات موافق و مخالف زیادی را در پی داشت.

تنوع قیمتی پرواز‌ها برای گردشگران نوروزی

آمارها حاکی‌ از رشد 9 درصدی سفرهای هوایی داخلی هستند. این رشد در حالی اتفاق افتاد که چند ماه پیش، نرخ بلیت هواپیما از حالت دستوری خارج و تعیین قیمت آن آزاد اعلام شد؛ سیاستی که در آغاز اجرا، نظرات موافق و مخالف زیادی را در پی داشت.
تنوع قیمتی پرواز‌ها برای گردشگران نوروزی

فروش بک لینک

Comments are closed.