تماشاگران عبدولی را «هو» کردند!

تماشاگران عبدولی را «هو» کردند!
تماشاگران حاضر در سالن مسابقات کشتی المپیک ریو در واکنش به حرکت غیراخلاقی و اعتراض مکرر سعید عبدولی به داوران او را هو کردند.

تماشاگران عبدولی را «هو» کردند!

تماشاگران حاضر در سالن مسابقات کشتی المپیک ریو در واکنش به حرکت غیراخلاقی و اعتراض مکرر سعید عبدولی به داوران او را هو کردند.
تماشاگران عبدولی را «هو» کردند!

قدیر نیوز

Comments are closed.