تلاش برای آشتی دادن هواداران پرسپولیس با کی‌روش و تیم ملی

تلاش برای آشتی دادن هواداران پرسپولیس با کی‌روش و تیم ملی
با نزدیک شدن به بازی تیم ملی ایران مقابل قطر شاهد مصاحبه‌های بازیکنان پرسپولیس هستیم.

تلاش برای آشتی دادن هواداران پرسپولیس با کی‌روش و تیم ملی

با نزدیک شدن به بازی تیم ملی ایران مقابل قطر شاهد مصاحبه‌های بازیکنان پرسپولیس هستیم.
تلاش برای آشتی دادن هواداران پرسپولیس با کی‌روش و تیم ملی

ماشین های جدید

Comments are closed.