تغییر نقش همسر بنیامین در سلام بمبئی به خاطر حجاب! + تصاویر

تغییر نقش همسر بنیامین در سلام بمبئی به خاطر حجاب! + تصاویر
قربان محمدپور کارگردان «سلام بمبئی» اعلام کرد از ۱۵ فروردین ادامه فیلمبرداری این اثر در تهران آغاز می‌شود.

تغییر نقش همسر بنیامین در سلام بمبئی به خاطر حجاب! + تصاویر

قربان محمدپور کارگردان «سلام بمبئی» اعلام کرد از ۱۵ فروردین ادامه فیلمبرداری این اثر در تهران آغاز می‌شود.
تغییر نقش همسر بنیامین در سلام بمبئی به خاطر حجاب! + تصاویر

فروش بک لینک

Comments are closed.