تغییر قیمت ۱۷ محصول سایپا +جزئیات

تغییر قیمت ۱۷ محصول سایپا +جزئیات
در جدیدترین مصوبه گروه خودروسازی سایپا، قیمت ۱۷ محصول این شرکت خودروساز تغییر کرد و قیمت تیبا SX با افزایش ۷۵۶ هزار تومانی و وانت پراید با افزایش ۶۱۶ هزار تومانی همراه شد.

تغییر قیمت ۱۷ محصول سایپا +جزئیات

در جدیدترین مصوبه گروه خودروسازی سایپا، قیمت ۱۷ محصول این شرکت خودروساز تغییر کرد و قیمت تیبا SX با افزایش ۷۵۶ هزار تومانی و وانت پراید با افزایش ۶۱۶ هزار تومانی همراه شد.
تغییر قیمت ۱۷ محصول سایپا +جزئیات

گروه تلگرام

Comments are closed.