تغییر زمان برگزاری امتحانات خردادماه

تغییر زمان برگزاری امتحانات خردادماه
سخنگوی اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: باتوجه به تقارن زمانی امتحانات نیم سال دوم دانش آموزان دوره متوسطه در سال تحصیلی 95-94 با ماه مبارك رمضان، زمان برگزاری امتحانات این دانش آموزان تغییر كرده است.

تغییر زمان برگزاری امتحانات خردادماه

سخنگوی اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: باتوجه به تقارن زمانی امتحانات نیم سال دوم دانش آموزان دوره متوسطه در سال تحصیلی 95-94 با ماه مبارك رمضان، زمان برگزاری امتحانات این دانش آموزان تغییر كرده است.
تغییر زمان برگزاری امتحانات خردادماه

فروش بک لینک

Comments are closed.