تعیین دستمزد ۹۵ محرمانه شد

نماینده کارگران در شورای عالی کار از حذف بخشی از کارگران در جلسات تعیین بسته مزد سال ۹۵ مشمولان قانون کار انتقاد کرد.

کیمیا دانلود

صبحانه

Comments are closed.