تصویر حیرت انگیز صاعقه از فضا

تصویر حیرت انگیز صاعقه از فضا
سازمان ناسا تصویری حیرت انگیز از زمین را منتشر کرد که در آن می توان شکل گرفتن صاعقه ای با زاویه ای زیبا را تماشا کرد.

تصویر حیرت انگیز صاعقه از فضا

سازمان ناسا تصویری حیرت انگیز از زمین را منتشر کرد که در آن می توان شکل گرفتن صاعقه ای با زاویه ای زیبا را تماشا کرد.
تصویر حیرت انگیز صاعقه از فضا

بک لینک قوی

Comments are closed.