تصویری از مهارت مهاجم پرسپولیس در گلری

تصویری از مهارت مهاجم پرسپولیس در گلری
علی علیپور فقط یک گلزن توانا نیست که می‌تواند گلر موفقی هم باشد.

تصویری از مهارت مهاجم پرسپولیس در گلری

علی علیپور فقط یک گلزن توانا نیست که می‌تواند گلر موفقی هم باشد.
تصویری از مهارت مهاجم پرسپولیس در گلری

مجله اتومبیل

Comments are closed.