تصاویری از خوشحالی هواداران ترامپ

تصاویری از خوشحالی هواداران ترامپ
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میان هیلاری کلینتون دموکرات و دونالد ترامپ جمهوری خواه برگزار شد. دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواه با 254 رای الکترال از رقیب دموکرات خود با 209 رای جلوتر است.

تصاویری از خوشحالی هواداران ترامپ

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میان هیلاری کلینتون دموکرات و دونالد ترامپ جمهوری خواه برگزار شد. دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواه با 254 رای الکترال از رقیب دموکرات خود با 209 رای جلوتر است.
تصاویری از خوشحالی هواداران ترامپ

دانلود ایمو برای گوشی

Comments are closed.