تصادف مرگبار نیسان در اتوبان تهران قم/ راننده جوان جان باخت

تصادف مرگبار نیسان در اتوبان تهران قم/ راننده جوان جان باخت
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: تصادف مرگبار نیسان در اتوبان تهران قم منجر به مرگ راننده شد.

تصادف مرگبار نیسان در اتوبان تهران قم/ راننده جوان جان باخت

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: تصادف مرگبار نیسان در اتوبان تهران قم منجر به مرگ راننده شد.
تصادف مرگبار نیسان در اتوبان تهران قم/ راننده جوان جان باخت

Comments are closed.