ترافیک پرحجم درجاده کرج -چالوس

ترافیک پرحجم درجاده کرج -چالوس
رئیس پلیس راه استان البرز از ترافیک پرحجم در جاده کرج -چالوس خبرداد وگفت: در این مسیر تردد با کندی صورت می گیرد.

ترافیک پرحجم درجاده کرج -چالوس

رئیس پلیس راه استان البرز از ترافیک پرحجم در جاده کرج -چالوس خبرداد وگفت: در این مسیر تردد با کندی صورت می گیرد.
ترافیک پرحجم درجاده کرج -چالوس

کرمان نیوز

خبرگذاری اصفحان

Comments are closed.