ترافیک نیمه سنگین در لاین شمالی آزادراه کرج

ترافیک نیمه سنگین در لاین شمالی آزادراه کرج
سرهنگ رضا اکبری، با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: ترافیک در لاین شمالی آزادراه تهران- کرج – قزوین نیمه سنگین است.

ترافیک نیمه سنگین در لاین شمالی آزادراه کرج

سرهنگ رضا اکبری، با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: ترافیک در لاین شمالی آزادراه تهران- کرج – قزوین نیمه سنگین است.
ترافیک نیمه سنگین در لاین شمالی آزادراه کرج

باران فیلم

Comments are closed.