ترافیک سنگین در آزادراه تهران – کرج -قزوین

رئیس پلیس راه البرز از ترافیک سنگین در آزادراه تهران – کرج – قزوین خبرداد.

روزنامه ایران

خبرگذاری اصفحان

Comments are closed.