ترافیک سنگین جاده ها و توصیه های پلیس راه به مسافران نوروزی

ترافیک سنگین جاده ها و توصیه های پلیس راه به مسافران نوروزی
رئیس پلیس راه استان البرز گفت که با توجه به اینکه ترافیک در برخی نقاط از آزادراه تهران – کرج – قزوین و جاده کرج – چالوس سنگین است، توجه کافی هنگام رانندگی داشته و قوانین را به طور کامل رعایت کنند.

ترافیک سنگین جاده ها و توصیه های پلیس راه به مسافران نوروزی

رئیس پلیس راه استان البرز گفت که با توجه به اینکه ترافیک در برخی نقاط از آزادراه تهران – کرج – قزوین و جاده کرج – چالوس سنگین است، توجه کافی هنگام رانندگی داشته و قوانین را به طور کامل رعایت کنند.
ترافیک سنگین جاده ها و توصیه های پلیس راه به مسافران نوروزی

بازار بورس

دانلود فیلم خارجی

Comments are closed.