تداوم بارش برف و بوران در جاده هراز و اختلال در تردد خودرها

تداوم بارش برف و بوران در جاده هراز و اختلال در تردد خودرها
رئیس اداره راه و شهرسازی لاریجان گفت : شدت بارش های پراکنده برف که از عصر سه شنبه تردد در جاده هراز را با مشکل روبه رو کرده بود،همچنان ادامه دارد و رانندگان باید در این زمینه توجه داشته باشند.

تداوم بارش برف و بوران در جاده هراز و اختلال در تردد خودرها

رئیس اداره راه و شهرسازی لاریجان گفت : شدت بارش های پراکنده برف که از عصر سه شنبه تردد در جاده هراز را با مشکل روبه رو کرده بود،همچنان ادامه دارد و رانندگان باید در این زمینه توجه داشته باشند.
تداوم بارش برف و بوران در جاده هراز و اختلال در تردد خودرها

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

مرجع سلامتی

Comments are closed.