تازه ترین حرفهای زنی که همسر و2دخترش را کشت

تازه ترین حرفهای زنی که همسر و2دخترش را کشت
زن جوانی که چهار روز قبل و در جنایتی هولناک همسر و دو فرزند خردسال‌اش را در غرب تهران به قتل رسانده بود پس از بیمارستان به دادسرای جنایی تهران منتقل شد و جزئیات قتل‌ها را تشریح کرد.

تازه ترین حرفهای زنی که همسر و2دخترش را کشت

زن جوانی که چهار روز قبل و در جنایتی هولناک همسر و دو فرزند خردسال‌اش را در غرب تهران به قتل رسانده بود پس از بیمارستان به دادسرای جنایی تهران منتقل شد و جزئیات قتل‌ها را تشریح کرد.
تازه ترین حرفهای زنی که همسر و2دخترش را کشت

oxin channel

Comments are closed.