تازه‌ترین آمار فروش فیلم‌ها و رکوردی عجیب برای سالوادور!

تازه‌ترین آمار فروش فیلم‌ها و رکوردی عجیب برای سالوادور!
تازه‌ترین آمار فروش فیلم‌های اکران نوروزی تا شامگاه هشتم فروردین در حالی اعلام شد که پخش کننده فیلم «من سالوادور نیستم» می‌گوید، این فیلم به رکوردی عجیب دست یافته است.

تازه‌ترین آمار فروش فیلم‌ها و رکوردی عجیب برای سالوادور!

تازه‌ترین آمار فروش فیلم‌های اکران نوروزی تا شامگاه هشتم فروردین در حالی اعلام شد که پخش کننده فیلم «من سالوادور نیستم» می‌گوید، این فیلم به رکوردی عجیب دست یافته است.
تازه‌ترین آمار فروش فیلم‌ها و رکوردی عجیب برای سالوادور!

اندروید

صبحانه

Comments are closed.