تابش: از عارف برای ریاست مجلس دهم حمایت می‌کنیم/مجلس دهم سراپا در فرمان دولت یازدهم نخواهد بود

تابش: از عارف برای ریاست مجلس دهم حمایت می‌کنیم/مجلس دهم سراپا در فرمان دولت یازدهم نخواهد بود
یک عضو اصلاح‌طلب مجلس دهم می‌گوید: عارف، شخصیت مورد حمایت اصلاح‌طلبان برای ریاست مجلس دهم است.

تابش: از عارف برای ریاست مجلس دهم حمایت می‌کنیم/مجلس دهم سراپا در فرمان دولت یازدهم نخواهد بود

یک عضو اصلاح‌طلب مجلس دهم می‌گوید: عارف، شخصیت مورد حمایت اصلاح‌طلبان برای ریاست مجلس دهم است.
تابش: از عارف برای ریاست مجلس دهم حمایت می‌کنیم/مجلس دهم سراپا در فرمان دولت یازدهم نخواهد بود

بک لینک

Comments are closed.