بیت‌ امام(ره) به میدان بیایند و نغمه‌های شیطانی را در هم بشکنند/ جنایت‌های منافقین تطهیر شدنی نیست

بیت‌ امام(ره) به میدان بیایند و نغمه‌های شیطانی را در هم بشکنند/ جنایت‌های منافقین تطهیر شدنی نیست
رئیس قوه‌قضاییه گفت: جنایت‌های منافقین سیاه‌دل تطهیر شدنی نیست و باید تاسف خورد برخی با پخش فایل‌های صوتی مستمسک به رسانه‌های غربی دادند.

بیت‌ امام(ره) به میدان بیایند و نغمه‌های شیطانی را در هم بشکنند/ جنایت‌های منافقین تطهیر شدنی نیست

رئیس قوه‌قضاییه گفت: جنایت‌های منافقین سیاه‌دل تطهیر شدنی نیست و باید تاسف خورد برخی با پخش فایل‌های صوتی مستمسک به رسانه‌های غربی دادند.
بیت‌ امام(ره) به میدان بیایند و نغمه‌های شیطانی را در هم بشکنند/ جنایت‌های منافقین تطهیر شدنی نیست

سپهر نیوز

Comments are closed.