بیانیه جمعیت زنان نواندیش درپی انتصاب زهرا احمدی‌پور به سمت معاون رییس جمهور

بیانیه جمعیت زنان نواندیش درپی انتصاب زهرا احمدی‌پور به سمت معاون رییس جمهور
جمعیت زنان مسلمان نو اندیش به مناسبت انتصاب خانم دکتر احمدی پور به سمت ریاست سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری بیانیه‌ای منتشر کرد.

بیانیه جمعیت زنان نواندیش درپی انتصاب زهرا احمدی‌پور به سمت معاون رییس جمهور

جمعیت زنان مسلمان نو اندیش به مناسبت انتصاب خانم دکتر احمدی پور به سمت ریاست سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری بیانیه‌ای منتشر کرد.
بیانیه جمعیت زنان نواندیش درپی انتصاب زهرا احمدی‌پور به سمت معاون رییس جمهور

Comments are closed.