بچه دزدی «مرغ سارق» از پنگوئن

بچه دزدی یک پرنده از پنگوئن های سواحل «ولونتر» صحنه شگفت انگیزی بود که یک عکاس حیات وحش شانس عکاسی از آن را داشت.

کیمیا دانلود

مد روز

Comments are closed.