به زودی به لیست تیمم اضافه خواهم شد/ می توانم به شرایط ایده آل برگردم

به زودی به لیست تیمم اضافه خواهم شد/ می توانم به شرایط ایده آل برگردم
محمد نصرتی بازیکن تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز به دلیل مصدومیت نتوانست فصل گذشته بازی کند و تقریبا فصل را از دست داد.

به زودی به لیست تیمم اضافه خواهم شد/ می توانم به شرایط ایده آل برگردم

محمد نصرتی بازیکن تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز به دلیل مصدومیت نتوانست فصل گذشته بازی کند و تقریبا فصل را از دست داد.
به زودی به لیست تیمم اضافه خواهم شد/ می توانم به شرایط ایده آل برگردم

عکس های جدید

Comments are closed.