به احترام پورحیدری؛ امیدهای استقلال با بازوبند مشکی بازی می‌کنند

به احترام پورحیدری؛ امیدهای استقلال با بازوبند مشکی بازی می‌کنند
بازیکنان امید استقلال با بازوبند مشکی در زمین حضور پیدا خواهند کرد.

به احترام پورحیدری؛ امیدهای استقلال با بازوبند مشکی بازی می‌کنند

بازیکنان امید استقلال با بازوبند مشکی در زمین حضور پیدا خواهند کرد.
به احترام پورحیدری؛ امیدهای استقلال با بازوبند مشکی بازی می‌کنند

oxin channel

Comments are closed.