بهره برداری از دو سد در هفته دولت

بهره برداری از دو سد در هفته دولت
وزیر نیرو: هفته دولت از دو سد در خراسان شمالی و اصفهان بهره برداری خواهد شد.

بهره برداری از دو سد در هفته دولت

وزیر نیرو: هفته دولت از دو سد در خراسان شمالی و اصفهان بهره برداری خواهد شد.
بهره برداری از دو سد در هفته دولت

دانلود فیلم خارجی

Comments are closed.