بهترین سن ازدواج و فرزندآوری چه سنی است؟

بهترین سن ازدواج و فرزندآوری چه سنی است؟
مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، بهترین سن ازدواج را ۱۸ تا ۳۵ سالگی و بهترین سن فرزندآوری از نظر سلامت را نیز در همین سن خواند.

بهترین سن ازدواج و فرزندآوری چه سنی است؟

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، بهترین سن ازدواج را ۱۸ تا ۳۵ سالگی و بهترین سن فرزندآوری از نظر سلامت را نیز در همین سن خواند.
بهترین سن ازدواج و فرزندآوری چه سنی است؟

ورزشی

Comments are closed.