بهاره رهنما از زندگی شخصی و کاری اش می گوید ، از جمع های سینمایی فراری ام !

بهاره رهنما از زندگی شخصی و کاری اش می گوید ، از جمع های سینمایی فراری ام !
او را تنها به عنوان بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، نمی شناسند؛ کارگردانی تئاتر و فعالیت در حوزه ادبیات داستانی هم در رزومه کاری اش قرار می گیرد

بهاره رهنما از زندگی شخصی و کاری اش می گوید ، از جمع های سینمایی فراری ام !

او را تنها به عنوان بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، نمی شناسند؛ کارگردانی تئاتر و فعالیت در حوزه ادبیات داستانی هم در رزومه کاری اش قرار می گیرد
بهاره رهنما از زندگی شخصی و کاری اش می گوید ، از جمع های سینمایی فراری ام !

خرید بک لینک

فیلم سریال آهنگ

Comments are closed.