بنگر می گوید فقط به سمت برانکو می رود و برایش قرار نیست گل ببرد.

بنگر می گوید فقط به سمت برانکو می رود و برایش قرار نیست گل ببرد.
محسن بنگر مدافع سابق پرسپولیس این فصل برای تراکتورسازی توپ می زند و در هفته پنجم لیگ برتر باید مقابل تیم سابقش قرار بگیرد.

بنگر می گوید فقط به سمت برانکو می رود و برایش قرار نیست گل ببرد.

محسن بنگر مدافع سابق پرسپولیس این فصل برای تراکتورسازی توپ می زند و در هفته پنجم لیگ برتر باید مقابل تیم سابقش قرار بگیرد.
بنگر می گوید فقط به سمت برانکو می رود و برایش قرار نیست گل ببرد.

مجله اتومبیل

Comments are closed.