بمبی که بعد از ترکیدن استقلالی‌ها را ناامید کرد

بمبی که بعد از ترکیدن استقلالی‌ها را ناامید کرد
انتظار می‌رفت خرید پر سر و صدای استقلال در نقل و انتقالات درخشش فوق العاده ای در این تیم داشته باشد اما اینگونه نشد.

بمبی که بعد از ترکیدن استقلالی‌ها را ناامید کرد

انتظار می‌رفت خرید پر سر و صدای استقلال در نقل و انتقالات درخشش فوق العاده ای در این تیم داشته باشد اما اینگونه نشد.
بمبی که بعد از ترکیدن استقلالی‌ها را ناامید کرد

شهرداری

Comments are closed.