بزرگ ترین سند همکاری های گمرکی تاریخ ایران و روسیه نهایی شد

گمرکات ایران و روسیه برای ایجاد «کریدور سبز گمرکی» به توافق رسیدند.

دانلود سریال

آخرین اخبار ورزشی

Comments are closed.