بررسی ژن های مرتبط در کودکان در معرض خطر اوتیسم

بررسی ژن های مرتبط در کودکان در معرض خطر اوتیسم
به تازگی دانشمندان دست به تحقیقاتی زده اند که به موجب آن ژن هایی که مسئول وقوع بیماری اوتیسم هستند، در خواهران و برادرانی که در معرض خطر بالای ابتلا به این بیماری قرار دارند، مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی ژن های مرتبط در کودکان در معرض خطر اوتیسم

به تازگی دانشمندان دست به تحقیقاتی زده اند که به موجب آن ژن هایی که مسئول وقوع بیماری اوتیسم هستند، در خواهران و برادرانی که در معرض خطر بالای ابتلا به این بیماری قرار دارند، مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی ژن های مرتبط در کودکان در معرض خطر اوتیسم

خرید بک لینک

گوشی موبایل

Comments are closed.