برد پرسپولیس با لشگر نصفه و نیمه

پرسپولیس موفق شد در روزی که بیش از نیمی از بازیکنان اصلی اش را در اختیار نداشت به پیروزی دست یابد.

کرمان نیوز

تکنولوژی جدید

Comments are closed.