برخورد پژو با کامیون جان ۳ نفر را گرفت

برخورد پژو با کامیون جان ۳ نفر را گرفت
سخنگوی سازمان امداد و نجات با اشاره به تصادف مرگبار پژو با کامیون در کرمان گفت: ۳ مسافر در این حادثه جان خود را از دست داده و ۱۲ نفر نیز به بیمارستان منتقل شدند.

برخورد پژو با کامیون جان ۳ نفر را گرفت

سخنگوی سازمان امداد و نجات با اشاره به تصادف مرگبار پژو با کامیون در کرمان گفت: ۳ مسافر در این حادثه جان خود را از دست داده و ۱۲ نفر نیز به بیمارستان منتقل شدند.
برخورد پژو با کامیون جان ۳ نفر را گرفت

قرآن

Comments are closed.