برانکو نگران مدافع ملی پوش تیمش

برانکو نگران مدافع ملی پوش تیمش
برانکو ایوانکوویچ نسبت به دعوت مدافع میانی تیمش به تیم ملی واکنش نشان داد و با توجه به مصدومیت این بازیکن از آن ابراز نارضایتی کرد.

برانکو نگران مدافع ملی پوش تیمش

برانکو ایوانکوویچ نسبت به دعوت مدافع میانی تیمش به تیم ملی واکنش نشان داد و با توجه به مصدومیت این بازیکن از آن ابراز نارضایتی کرد.
برانکو نگران مدافع ملی پوش تیمش

سپهر نیوز

Comments are closed.